Naše nabídka

Společnost Rocktech dodává zařízení, stroje a nástroje pro vrtání, dobývání a zpracování hornin, pro vrtací práce a manipulace v podzemním stavitelství jakož i stavební mechanizaci a zařízení a nástroje pro demolice a recyklace. Servis strojů a dodávky náhradních dílů jsou samozřejmou součástí aktivit společnosti.


Nabídkový program společnosti ROCKTECH

Jako obchodní organizace je společnost Rocktech zaměřena  především na prodejní aktivity, které ale samozřejmě jsou  doprovázeny  v plném rozsahu nutnými  službami  a činnostmi pro efektivní fungování dodaných strojů a zařízení v komplexním procesu spolupráce výrobce, dodavatele a uživatele.

Hlavní partner Sandvik Mining and Construction je celosvětově jedničkou v dodávkách pro těžební průmysl a stavebnictví a systematicky investuje velké finanční sumy a kreativitu svých inženýrů do výzkumu a vývoje. Je  i nositelem nejprogresivnějších řešení zaměřených především na technicky dokonalá , efektivní a ekologická řešení  s  vysokou užitnou  hodnotou.

Sandvik  praktikuje  již dlouhodobě  systém  lokálních partnerů  a Rocktech jako jeden z prověřených  článků  ve spojení výrobce uživatel plní funkci prodloužené ruky pro intenzivní péči o zákazníky a zároveň i zpětné vazby pro aktuální reakci trhu směrem k vývojovým střediskům a výrobním závodům.

 

Pásová rýpadla SANY  rozšiřují ve spolupráci s generálním importérem firmou Caracal Machines s.r.o. náš nabídkový program o  tuto atraktivní komoditu v hmotnostech 1,8-50t. Hlavními přednostmi těchto strojů jsou:

  • výroba v SRN podle standardů EU a požadavků trhu
  • vynikající kvalita a dílenské zpracování
  • pořizovací ceny překvapivě příjemné
  • záruka 5 let nebo 10 000 motohodin
  • komponenty renomovaných značek (Yanmar, Isuzu, Cummins, Rexroth-Bosch)
  • servisní zázemí a sklad náhradních dílů
  • dostupnost skladových strojů

První úroveň ve které se Rocktech zapojuje je vyhledání projektu a spolu s partnery (potenciálním zákazníkem i výrobcem) připravuje v několika variantách návrh na řešení. Pokud navržené řešení projde jednáním a schválením  a až do smlouvy, nastupuje fáze přípravy dodávky, která se týká způsobu nasazení a jeho nutných příprav, přípravy personálu apod. Po uskutečněné dodávce je zahájena poprodejní činnost, která je z pohledu uživatele rozhodující  pro dlouhodobé hodnocení efektivity investice a zahrnuje servisní činnost, dodávky nástrojů a dílů, péče o doškolování personálu a poradenství.

Nabídkový program je koncipován tak, aby pokrýval co nejšíře a provázaně potřeby jednotlivých disciplín v těžebním průmyslu a stavebnictví.