Nářadí a nástroje pro pneumatická a hydraulická vrtací kladiva

Nástroje Sandvik pro vrtání vrchními kladivy jsou konstruovány k co nejefektivnějšímu (s minimem ztrát) přenosu vysoké energie úderu z pístu na horninu. Výsledkem je vhodné štěpení horniny, vysoká penetrační rychlost a produktivita při kvalitě vrtu, spolehlivosti a dlouhé životnosti nástroje. Tyto okolnosti v souhře zabezpečí optimální výsledek trhacích prací.

 

Sandvik + Range

Nasazením vrtacích tyčí Sandvik +Range docílíte až 30% prodloužení životnosti nástrojů a tedy redukce nákladů.

Sandvik +Range je unikátně legovaná ocel vyvinutá k prodloužení zivotnosti nástrojů, vykazující výrazně vyšší odolnost proti vysokým teplotám a otěru.

Nové Sandvik Alpha 330

ke stále se zvyšujícím výkonům hydraulických kladiv přináši Sandvik

další vývoj k Sandvik Alpha 330 - se zlepšenou přímostí vrtů, vyšší penetrační rychlostí a 30 80% delší životností. 

 

Vrtání malých otvorů

Nástroje pro vrtání otvorů od 17 do 51 mm ručním pneumatickým i malým mechanizovaným vrtáním

Driftery a tunelovací nástroje

Vrtací tyče se stopkou i prodlužovací i MF, spojníky, úvodní tyče a korunky.

Nástroje pro vrtání lomových etáží

Nástroje pro všechny povrchové dobývací aplikace s užitím hydraulických vrtacích saňhových kladiv. Vrtací korunky, závitové i MF tyče, spojníky a úvodní tyče pro většinu dodávaných vrtacích kladiv pro vrtání vrtů od o ∅ od 51 do 152 mm obvykle do hloubky 25 m.

Nástroje pro dlouhé vrty

Nástroje pro produkční důlní vrtání dlouhých vrtů hydraulickými kladivy při striktním dodržení přímosti vrtů a při krátkých vrtacích tyčích limitovaqných důlními prostory. Korunky od ∅ od 51 do 115mm

Zakládací a injektážní nástroje

Sandvik OD a Tubex systémy umožňují současné vrtání a pažení vrtů pro snadnější prostup skalní formací v nadloží. Po dosažení požadovsané hloubky vrtu zůstává pažení po vytěžení vrtné kolony ve vrtu (Tubex) a je použito pro cementovou maltu event. cabely nebo trhavinu.

Úvodní tyče

Přestože každý člen vrtného soutyčí jednotlivě je velmi důležitý má úvodní tyč naprosto rozhodující funkci v bezeztrátovém přenosu energie úderu pístu kladiva na čelo tyče a závovň kroutícího momentu rotace kladiva. Vzhledem k tomu, že počet úderů kladiva je 6 300 za min, je kvalita Sandik pojmem a dodávána pro přední světové výrobce hydraulických kladiv

Sandvik katalog 2018 nástroje pro pneumatická a hydraulická kladiva

Aktualizovaný katalog s 3D obrázky s přesnějším zobrazním ke stažení zde: 

 
Sandvik Top Hammer katalog
Sandvik Top Hammer katalog